pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

🌄☀️【抬頭吧 黑暗過會是晨曦】☀️🌄


Lifewire Team 星期日剛完活動,就緊接凌晨三點出動上飛鵝山睇日出🌄
一切源於7年前開始患上 #不明罕見病的 é™³å˜‰æ•ðŸ‘©ðŸ»‍🦽

 


嘉敏 曾說過一句:
有生之年想睇一次日出☀️
團隊一直冇忘記喔💓

雖然當日落雨濕身、扛輪椅上觀景台,雲多霧重⛅
嘉敏說能一齊感受,已感恩滿足🤗

口邊成日話我哋「陪佢傻」
其實團隊反而想多謝嘉敏😬
佢嘅故事教識咗我哋好多🌟
雖然身體狀況變幻無常
但一樣可以心存感恩💝喺呢個時代......
很多事物同價值都在流逝,
我哋可以做嘅就係守住共同嘅回憶✨
呢個別具意義嘅日出,畢生難忘🥰


特別鳴謝 @Wallace Jim 隨團拍攝📽️
明明趕拍劇,近乎冇瞓嘅狀態都嚟幫手🙏🏻

多謝 @K Kwong 出手執靚相,氣勢即刻返晒嚟😍大家估唔估到係邊2張呢?
View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.