pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/LangLifewire《護.聯網》欣然宣布,我哋獲邀成為農莊養生教育促進會(農養會)嘅受助機構。

農養會致力推廣中草藥文化🌿宣揚綠色養生生活🍏
過去曾為罕病童籌款及義診嘅百聖醫坊同趙仕祥博士中醫師🩺
一向鼎力支持Lifewire活動嘅河哥海味亦係成員之一🌳

在此感謝農養會及各位成員,對罕見病兒童嘅關注同支持💛
期待疫情盡快過去,可以再次舉辦活動,為推廣罕見病同綠色生活出一分力💪🏻💪🏻

活動回顧

 

左起:Lifewire《護.聯網》總經理梁劍紅小姐、百聖醫坊業務經理張慧欣小姐、河哥海味負責人Yuki

 

百聖醫坊趙仕祥博士中醫師

View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.