pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

🎤【追憶哥哥音樂會 「有心人」延續善心】🎤


4月1號係張國榮逝世廿周年,除咗風繼續吹,哥哥嘅善心都繼續傳播。物興情意就舉辦「追憶哥哥慈善演唱會」紀念哥哥及行善,Good Show TV 同黃夏蕙都力撐。一眾表演嘉賓在台上大唱哥哥嘅經典金曲,資深手語翻譯員陳國勇Bosco將歌詞「演奏」畀聽障朋友,夏蕙BB 更大展舞技,掀起全晚高潮!

Lifewire有幸成為演唱會嘅受惠機構,門票收益及贊助合共為罕見病兒童籌得 $6,000,夏蕙BB 契女艾美琦更將善款加倍至 $12,000, 一齊將哥哥嘅愛心延續落去!

 

 

View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.
下載護聯網消息