pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

'

 

💪【集氣📣博言仔手術要順利喔】💪
🥁 鼓聲顯罕愛 🥁
「謝謝你的關顧🎶與及無償的愛護~」

患有魯賓斯坦泰比症 、全方位發展遲緩、三個月大就要接受青光眼手術嘅林博言,今星期又做另一次手術,治療胸前嘅疤痕增生。雖已入過手術室10次,但僅12歲嘅佢,一樣會驚㗎😖 所以青草音符同Lifewire搞咗個祝福聚會,一齊幫博言仔打氣🔥

約1900度近視,佢只能隱約睇到光同影;
但同朋友仔喺馬sir指導下打非洲鼓🥁非常有板有眼👍
相依為命嘅兩母子,摟着一齊唱「世上只有」、「愛是不保留」…
平時百厭起嚟令媽媽好頭痛嘅博言😩冧到媽媽「嬲唔落」~
博言摟着媽媽講:「 媽媽iLoveYou」🥰
媽媽感觸回一句:「 媽媽只想你健康」❤
小編感動到眼濕濕呀🥺

博言仔成晚收到大家嘅祝福,好開心呀❤
祝願佢手術順利,好快又一齊嚟打鼓唱歌~
大家都留言鼓勵佢啦 📝

想睇博言仔同媽媽嘅故事,就要留意Lifewire嚟緊嘅訪問喇!

View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.
下載護聯網消息