pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

祝大家 新年快樂🥳 身心健康💪
早前,Lifewire團隊派發禮物包畀罕病家庭
送出近百盒早前聯同 PolytexHoyeah Live 生活日常
合作推出嘅「#吾罕友」兒童口罩😊
全是小朋友參加口罩設計比賽嘅得獎作品🏆
亦多謝各單位捐贈🎁
暖水壺、座墊、抗疫物資…
銀杏館 低糖年糕
河哥海味 Ho Gor Dried Seafood 鮑魚....
感謝 青草音符 安排及出力包裝💪
讓大家健康又開心過年😋

 

 

View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.