pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

 

 

情人節 x 元宵節快樂
疫情下大家有冇得同情人見面呢 ?


Lifewire團隊早前到訪一愛滿瀉善長,佢長期支持Lifewire罕病童,亦支持大小毛孩
睇佢對成班小情人就知愛心爆棚,寵物們對我哋都好親切,仲大嗌「I Love U」 !


疫情下,大家要不忘向身邊的情人s......:
父母、好友、主子....
送上愛同祝福 !

 

View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.