pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang
image
除咗一齊參加愛跑、義工活動同捐款,仲有咩方法可以幫助到病童?🤔係鼓勵?係陪伴?仲有你嘅愛好呀!
你肯定會問:「我嘅愛好都可以幫到人?」當然可以啦!🤙🏻
上個月,我哋Lifewire嘅委員Victor 同一眾高爾夫球同好舉辦咗一場為Lifewire籌款嘅團體高爾夫活動🏌🏻⛳五隊人馬發揮精彩,帶來一場精難忘的比賽🔥

呢場友誼賽唔只Victor同一班好友玩得開心,仲為Lifewire 籌到15萬善款🎉🎉🎉
呢一筆善款將用於罕見病患者的醫療、康復治療等長遠開支,減輕病患者家庭嘅負擔🙏

除咗今次嘅高爾夫球友誼賽,Victor仲係《相講香港》慈善攝影展以及2018年月曆籌款嘅發起人,為病童可謂出錢又出力💝
其實幫助有需要嘅人唔一定係一個人嘅事,亦都唔係只有一種方法可以揾家人以及朋友一齊,就算係你哋嘅愛好都能助人一臂!

快啲發揮你嘅創意,為病童出一份力啦!💪🏻💪🏻
View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.