pgview
/CheckIfDuplicatedEmail
/Lang

【病童也復課】踏出家門返學去🎒🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️

悠長「暑假」結束喇🏖️
足不出戶多時的病童也陸續返學面授👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫
佢哋返學唔容易,所以特別珍惜❤️
大家都要開開心心😁😄
健健康康返學喔~💯
仲有仲有,考緊 #DSE 嘅哥哥姐姐們都要加油啊💪🏻

 

 

Lifewire x Ann back to school after summer holiday

 

👧🏻「#發展性髖關節發育不良」#白晞佑
今年升呢讀小一喇🎒
手術後現時唔使坐輪椅了,叻叻👍🏻

 

Lifewire Cause back to schoolLifewire Cause back to school

 

「#遺傳性痙攣性下身麻痺」姊弟 #陳嘉華 #陳宥臻
🏫見返同學一齊上堂一齊玩🔖📚

 

Lifewire Cause Back to the school

 

👩🏻「 #歌舞伎症候群」#謝梓熙 Sophie
因為早前做完手術,所以暫坐輪椅返學,但見返同學仔就最開心😍
「喺學校好開心,朋友對我都好好。」

#Yooooo
繼上星期小學復課後
升喱中一嘅朗朗同梓鍵今日都返學喇
除咗第一時間做 #testing 
仲 #好開心 #好興奮 見同學仔
更將Lifewire送嘅零食一齊分享

Lifewire children with rare disease 1

 

「#黏多醣症」#朱逸朗
「放學有啲攰,但翌日又放假就開心返。」
「如果將來返工返一日放一日就好喇。」
搞笑又懂感恩嘅朗朗去捐出零食嘅機構Fb留言多謝添。

Lifewire children with rare disease 2  Lifewire children with rare disease 3

 

「#杜興氏肌肉營養不良症」 #陳梓鍵

「好緊張,9點幾上床,10點半先瞓得著!」
梓鍵噚晚緊張到失眠😵‍💫
但一返學就即同同學分享,確係小暖男喔

 Lifewire children with rare disease 4  Lifewire children with rare disease 5

 

「羅素-西弗氏症」 #羅紫羽

 

雖然有專注力缺乏症,學習能力無咁高,但一提到終於可以出門返學,又可以見到同學,呢位小妮子都笑到腰果眼。

 

 

View Comment (0)
You must be a logged in contributor to comment.